Смяна горивна помпа
Смяна горивопровод
Смяна резервоар
Ултразвук дюзи
Смяна гарнитури ГНП

Ултразвук дюзи

При работа на двигателя горивната система неизбежно се замърсява не само от твърди частици, но и от смоли, лакови отлагания и присадки. Най-вече тези отлагания са съставните елементи на горивото. Впръскващите дюзи работят в условията на висока температура /до 120С/ и налягане на впръскване /1-6bar/ и те се явяват като най-уязвим елемент към замърсяване. Използуването на некачествени горива още повече натоварва ситуацията.

На замърсената дюза се намалява производителността, изменя се формата и направлението на разпрашаването, също така е възможно и пълно прекъсване на впръскване. Това води до неравномерно подаване на гориво към цилиндъра, недостатък на гориво на преходните режими, недостатъчна мощност на двигателя, неустойчива работа на празен ход, повишени емисии на изгорелите газове и др., но посочените дефекти могат да бъдат проява и от други повреди на двигателя и неговите системи.

Ред причини - некачествено гориво, продължителна работа на двигателя на празен ход, чести кратковременни пътувания с незагрял двигател и др. - довеждат до нарушение на нормалната работа на дюзите. Най-честите дефекти са отлаганията на нагар и други отлагания. За отстраняване на тези дефекти и подобряването на устойчивата работа на двигателя най-често се използува промиване на инжекторните дюзи с ултразвук.

Евентуални причини за неудолетворителната работа на инжекторните дюзи могат да бъдат:

#неустойчива работа на двигателя на празен ход
#затруднено запалване
#забиване на двигателя при рязко подаване на газта
#понижена мощност на двигателя
#детонации при възпламенянане в цилиндъра
#бързо повреждане на ламбда сондата и катализатора
#повишен разход на гориво
#повишени емисии на изгорелите газове
След като бъде извършена диагностика, инжекторните дюзи е необходимо да бъдат демонтирани от двигателя и да бъдат поставени на диагностичен стенд за да се провери тяхната работа, производителност и разпрашаване. При установяване на некоректна работа на дюзите най-често те се промиват с ултразвук и специален флуид в вана. Под въздействието на ултразвукови колебания, почистващият флуид „бомбардира” почиствания елемент и „откъсва” замърсяванията.
След прочистването в ултразвуковата вана, инжекторните дюзи отово се поставят на диагностичния стенд, за да се проверят параметрите на прочистената дюза.

Контакт с нас

АДРЕС СОФИЯ ,бул.акад.Стефан Младенов с/у №54

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0884/700006

Следвай ни: